GIỚI THIỆU

Công việc của chúng tôi là tư vấn, thiết kế, triển khai các phần mềm hợp với nhu cầu riêng biệt ở các Quốc gia này. Hoạt động trên nền tảng website, các sản phẩm thuộc hệ thống giúp cải thiện, nâng cao hiệu quả bộ máy tổ chức, tạo giá trị cơ bản giúp cho doanh nghiệp hoạt động bền vững và phát triển. Đến nay chúng tôi đã xây dựng thành công và đưa vào sử dụng có hiệu quả các sản phẩm: bán vé , hàng hoá , tài chính

PHẦN MỀM & DỊCH VỤ

Phần mềm cho doanh nghiệp cam kết sẽ mang lại cho Quý Doanh Nghiệp chương trình làm việc đơn giản, nhanh chóng, chuyên nghiệp và chất lượng cao.

CARG

Phần Mềm Quản Lý Bán Vé Xe

Trans

Phần Mềm Quản Lý Vận Chuyển Hàng Hóa

Fima

Phần Mềm Quản Lý Tài Chính Doanh Nghiệp

Website bán hàng

Website bán hàng thông dụng

Services