Phần mềm quản lý bán vé xe

I. GIỚI THIỆU Được phát triển từ năm 2010. Đến năm 2014 đã thực hiện cập nhật rất nhiều tính năng quản trị – gần như đã hoàn thiện tất cả các yêu cầu từ cơ bản đến chăm sóc khách hàng. Đã được thực nghiệm và vận hành sử…