PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG – Đánh mã vạch và bán hàng bằng mã vạch – các nghiệp vụ : + nhập, xuất, kiểm tra hàng trong kho tổng + Nhập, xuất, chuyển kho, trả tổng của kho con + Dán mã vạch và bán hàng theo kiểu bán…