Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự, Tiền Lương

Quản lý nhân sự luôn là nhu cầu tất yếu của một doanh nghiệp, công ty hoặc của hàng bán lẻ… Nắm bắt xu thế đó, INTELERP cung cấp phần mềm Quản lý nhân sự, tiền lương với những tính năng tiện lợi, hiệu quả nhằm mang lại những lợi ích thiết thực nhất cho các nhà đầu tư: quản lý chấm công, các chính sách chế độ, bảo hiểm, tuyển dụng, tính lương, đánh giá KPI, quản lý công việc…của từng nhân sự một cách linh hoạt và tiện lợi.

CÁC TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM

CHẤM CÔNG – CHÍNH SÁCH CHẾ ĐỘ – BẢO HIỂM – TIỀN LƯƠNG – TÍNH LƯƠNG THEO SẢN PHẨM

CHẤM CÔNG

 • Linh hoạt trong việc thiết lập ca và các chính sách liên quan đến các ca làm việc.
 • Tương thích với hầu hết tất cả các máy chấm công có trên thị trường, từ vân tay đến thẻ từ.
 • Phần mềm có thể xử lý thông tin chấm công ra được phiếu chấm công – lương cho mỗi cá nhân đến bảng lương tổng.
 • Quản lý định mức tăng ca theo từng tháng hoặc theo năm. Quy trình tính tăng ca, đi trễ, về sớm.

CHÍNH SÁCH CHẾ ĐỘ:

 • Hỗ trợ thiết lập linh hoạt, đa dạng các chính sách, điều kiện và đối tượng được hưởng chính sách.
 • Truy vấn và theo dõi mức hưởng chính sách của từng nhân viên.
 • Thiết lập các chính sách linh hoạt: thời gian hiệu lực, chu kỳ tính (theo ngày, theo khoảng thời gian như tuần, tháng, quý, năm, v.v.).
 • Thiết lập các điều kiện và đối tượng được hưởng chính sách: theo phòng ban, chức vụ, công việc, trạng thái làm việc, thâm niên, vi phạm kỷ luật, ngoại ngữ, kỹ năng, giới tính, có con nhỏ …
 • Hỗ trợ công thức để tính mức hưởng các khoản trợ cấp.
 • Tính tự động, tính trực tiếp các chính sách cho tất cả nhân viên.
 • Truy vấn và theo dõi mức hưởng chính sách của từng nhân viên.
 • Quản lý hợp đồng vay nợ của nhân viên theo điều khoản vay. Hỗ trợ tính năng truy vấn hợp đồng vay, nghiệp vụ gán nợ sang nhân viên khác và theo dõi thông tin thanh toán hợp đồng vay của từng nhân viên.
 • Liên kết với module Tiền lương để chuyển kết quả các chính sách vào các khoản thu nhập của từng nhân viên.
 • Khoản vay phải trả hàng tháng được khấu trừ vào tiền lương khi tính lương.

BẢO HIỂM

 • Linh hoạt trong việc thiết lập và quản lý chế độ bảo hiểm.
 • Tính sẵn sàng cho việc kết nối với các phần mềm kê khai trực tuyến hiện có
 • Quản lý đầy đủ các quy trình bảo hiểm như Báo tăng bảo hiểm/Báo giảm bảo hiểm/ Bổ sung mức nộp/Điều chỉnh mức nộp (kể cả báo lùi).
 • Kết nối dữ liệu với các phần mềm kê khai trực tuyến (iBHXH, VNPT, EFY,…).
 • Kiểm soát quỹ lương trích nộp bảo hiểm trong tháng, theo từng công ty thành viên hoặc nhóm theo group.
 • Thiết lập các chính sách hưởng chế độ bảo hiểm theo quy định của cơ quan bảo hiểm (ví dụ chính sách nghỉ 5 ngày khi vợ sinh con, chính sách nghỉ ốm,…).
 • Quản lý và thống kê kết quả khám sức khỏe định kỳ của nhân viên (6 tháng/lần).

TIỀN LƯƠNG

 • Linh hoạt trong việc xây dựng và điểu chỉnh cách thức tính lương theo từng nhóm đối tượng lao động.
 • Xây dựng và quản lý các chế độ phúc lợi
 • Hỗ trợ thống kê thu nhập làm cơ sở kê khai thuế TNCN hàng tháng và quyết toán thuế TNCN cuối niên độ.
 • Tính tự động Quỹ lương dự phòng trợ cấp mất việc.
 • Hỗ trợ đa dạng các mô hình tính lương (lương thời gian, lương khoán việc, lương công nhật…
 • Thiết lập linh hoạt các công thức, chính sách lương.
 • Định khoản và chuyển các bút toán lương sang các module trong các module liên quan: phải thu, phải trả, giá thành…
 • Phân tích chi phí lương theo job code.
 • Phân tích biến động lương dựa theo từng nguyên nhân, lý do (do biến động nhân sự, do điều chỉnh định kỳ, do thay đổi công việc…
 • Kê khai tạm nộp thuế và hỗ trợ số liệu phục vụ quyết toán thuế.
 • Hỗ trợ tính lương và thanh toán lương cho các kỳ quá khứ (hồi tố lương).
 • Chuyển phiếu lương qua email cho nhân viên kèm mật khẩu.
 • Quản lý lương sản phẩm ngành may mặc.

LƯƠNG THEO SẢN PHẨM:

 • Xây dựng năng suất lao động dựa trên sản lượng hoặc giờ công.
 • Linh hoạt trong việc thiết lập và điều chỉnh bảng giá tính lương.
 • Hỗ trợ nhiều hình thức thống kê sản lượng (theo cá nhân hoặc tập thể, theo công đoạn sản xuất,…).
 • Xây dựng định mức lao động theo từng sản phẩm (công sản phẩm và công độc hại – nếu có).
 • Thiết lập bảng giá sản phẩm theo nhiều tham số (ví dụ: bảng giá theo công đoạn, bảng giá theo phòng ban, bảng giá lũy tiến, bảng giá theo quy cách,…).
 • Tổng hợp và phân chia quỹ lương theo nhân viên cơ hữu của bộ phận và phần nhận lương tăng cường và giao tăng cường từ các bộ phận khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *