Phần mềm quản lý vận chuyển hàng hoá

I. GIỚI THIỆU

Cùng với sự tiến bộ vượt bậc của Công nghệ thông tin, nhiều bài toán lớn về công tác quản lý, vận hành, kiểm soát, thống kê của các doanh nghiệp, tổ chức đã được giải quyết, đặc biệt là các doanh nghiệp nhạy cảm với thị trường như lĩnh vực vận chuyển hành khách, hàng hóa, nơi sự chính xác, nhanh chóng và hiệu quả được đề cao. Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết của các doanh nghiệp vận tải, chúng tôi – nhóm IT phát triển phần mềm dành cho Doanh nghiệp đã dày công nghiên cứu thị trường, xây dựng, liên tục cải tiến, hoàn thiện và đã đưa vào vận hành thành công “Phần mềm quản lý vận chuyển hàng hóa” tại các hãng xe lớn trong 3 năm qua. ĐƠN GIẢN, TIẾT KIỆM, LINH HOẠT nhưng vô cùng HIỆU QUẢ, phần mềm đã thuyết phục các hãng xe uy tín, và xứng đáng là công cụ hoàn hảo cho nhà quản lý và giải pháp hỗ trợ tối ưu cho đội ngũ nhân viên.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ QUYỀN HẠN NGƯỜI SỬ DỤNG PHẦN MỀM

1. Đối tượng sử dụng:

  • Ban giám đốc Cty.
  • Giám đốc và quản lý các chi nhánh.
  • Nhân viên các phòng trực thuộc.

2. Quyền hạn người sử dụng:

Ban giám đốc Cty – GĐ chi nhánh – Quản lý các tuyến vận tải

  • Có quyền đăng nhập hệ thống theo quyền được phân (Xem danh sách nhân viên đang làm việc; số lượng xe; danh sách lái phụ xe; quản lý việc đặt chỗ và bán vé của nhân viên; báo cáo tiền bán của từng nhân viên).

Nhân viên quản lý nhận hàng

  • Tìm kiếm hàng hóa; ghi biên nhận; phân hàng vào xe; trả hàng, xem lịch chạy, xem báo cáo tiền hàng.

Nhân viên kế toán

Tìm kiếm hàng hóa; ghi biên nhận; phân hàng vào xe; trả hàng, xem lịch chạy, xem báo cáo tiền hàng, xem báo cáo tổng hợp

III. GIAO DIỆN QUẢN LÝ PHẦN MỀM

giao dien phân mềm vận chuyển hàng hóa
giao diện phân mềm vận chuyển hàng hóa

IV. VÙNG CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG

STT

TÊN CHỨC NĂNG

MÔ TẢ CHI TIẾT CHỨC NĂNG

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

GHI CHÚ

1

Quản lý nhân viên Do quản lý của doanh nghiệp tạo và phân quyền cụ thể cho từng nhân viên theo từng khu vực phòng vé như: quản lý nhận hàng, NV văn phòng,NV nhận hàng, NV kế toán. Chọn mục Quản lý chung>>quản lý nhân viên Nhập đầy đủ thông tin và chức năng của nhân viên trong trường thông tin “Thêm tài khoản NV”

2

Dách sách đại lý Dùng cho khách quen thường kiểm công nợ vào cuối tháng. Chọn mục Quản lý chung>>Danh sách đại lý Nhập đầy đủ thông tin trong trường thông tin “Thêm thông tin đại lý”

3

Đ/N Địa điểm nhận hàng Là địa điểm chi nhánh của doanh nghiệp bạn nhận và gửi hàng hóa khách hàng trong hóa đơn của liên 1 giao cho khách.*chú ý phần này rất quan trọng. Chọn mụcQuản lý chung>>Đ/N điểm nhận hàng Nhập chính xác thông tin địa điểm chi nhánh nhận hàng của doanh nghiệp bạn trong trường thông tin “Thêm thông tin địa điểm”

4

Định nghĩa giá Nhân viên công ty phải định giá được mức giá của sản phẩm giao nhậnĐịnh nghĩa này sẽ thể hiện trong phiếu nhận hàng của từng nhân viên theo từng khu vực.+ Nơi xuất phát+ Chủng loại+ Mô tả kích thước, trọng lượng của bưu kiện.+ Độ nặng nhẹ của bưu kiện+ Đơn vị tính của bưu kiện+ đơn giá vận chuyển bưu kiện Chọn mụcQuản lý chung>>Định nghĩa giá Nhập đầy đủ thông tin định nghĩa giá mà doanh nghiệp bạn đã quy ước trong trường thông tin “Thêm bảng giá”

5

Phân tài xe Là chức năng cho phép điều tài điểu khiển xe, khi có sự cố xe thay đổi đột xuất, hay xe bị sự cố không thể xuất hành. Chọn mụcQuản lý chung>>Phân tài xe Chọn ngày/tháng/năm xe đã lên lịch chay để thay đổi xe phù hợp.

6

Bảng ghi thông báo Thông báo thông tin chi đạo, khi có sự thay đổi hay có vấn đề gì khác đến toàn toàn bộ nhân viên truy xuất trên phần mềm. Chọn mụcQuản lý chung>>Bảng ghi thông báo Nhập thông tin thông báo chỉ đạo của doanh nghiệp đến tất cả các công ty truy cập hệ thống trong trường “Bảng ghi thông báo”

7

Phát hành phiếu kiểm soát Phiếu kiểm sát dùng để dán lên hàng, dùng để giao liên 1 cho khách, liên 2 công ty giữ để kiểm tra đối chiếu phần mềm.VD: công ty có 1 cuốn sổ ghi mã số là: 000 -> 999 thì nhân viên quản lý vào phần mềm để phát hành mã số tương ứng với cuối sổ đó Chọn mụcQuản lý chung>>Phát hành phiếu ksChú ý mục kiểu phát hành nên chọn kiểu phát hành in trước Nhập thông tin chính xác cho lần phát hành phiếu kiểm soát trong trường thông tin “thêm đợt phát hành”

8

Kiểm tra phiếu Dùng để kiểm tra phiếu đã phát hành và thông tin hàng hóa, khách hàng. Chọn mụcQuản lý chung>>Kiểm tra phiếu Nhập mã số tờ phơi của khách hàng để kiểm tra phiếu hàng trong trường thông tin “Kiểm tra phiếu”

9

Tìm kiếm hàng hóa Dùng để tìm kiếm hàng gửi đi, hoặc đến (dùng cho nhân viên trả lời cho khách hàng tới hay chưa)Tìm kiếm theo số điện thoại, tên và mã phiếu phát hành. Chọn mụcHàng hóa>>Tìm kiếm hành hóa Nhập thông tin số điện thoại hoặc tên hoặc mã phiếu và chọn chuyến xe do tài nào điều khiển để tìm kiếm trong trường thông tin “Tìm kiếm hàng hóa”

10

Ghi biên nhận Thao tác nhận hàng từ khách hàng đến gửi gồm có 3 bước:Bước 1: ghi thông tin hàng hóa nhận từ kháchChú ý: có mã hàng hóa, tiền xong hay chưa tiềnBước 2: in phiêu biên nhận theo khổ giấy A5Bước 3: Ký nhận và giao cho khách gửi hàng để xác nhận khi thất lạc hàng hóa.Điền đủ thông tin có dấu *.Chú ý phần mã kiểm soát phù hợp với phiếu kiểm soát bằng cách nhấn nút kiểm tra.Trong phiếu biên nhận có mã kiểm soát thể hiện phiếu kiểm soát của nhân viên nào phát hành. Chọn mụcHàng hóa>>Ghi biên nhận Chọn loại bưu kiện của khách hàng gửi>>chọn Ghi biên nhận>>nhập đầy đủ các thông tin của khách hàng trong phiếu biên nhận trong trường thông tin “Nhận hàng”

12

Trả hàng Trả bưu kiện cho khách hàng Chọn muc Hàng hóa>> Trả hàng chọn bưu kiện để trả cho khách>>Trả trong trường thông tin “Trả hàng”

13

Lịch chạy Hiển thị thông tin lịch trình các xe đã lên lịch và chờ xuất bến, thông tin số lượng bưu kiện được gửi trên xe, tất cả các thông tin của bưu kiện và số tiền đã nhận. Chọn muc Hàng hóa>>Lịch chạy Chọn ngày của xe xuất phát để xem thông tin trong trường thông tin “Lịch chạy”

14

Báo cáo tiền hàng Cho biết doanh thu, thu được trong ngày từ thao tác nhận và trả của từng nhân viên. Chọn mục Hàng hóa>>báo cáo tiền hàng Chọn nhân viên và ngày để xem thông tin trong trường thông tin “Báo cáo tiền hàng”

15

Bảo cáo tổng hợp Dành cho kế toán báo cáo tổng doanh thu cho giám đốc trong ngày. Chọn mục Tổng hợp>>Báo cáo tổng hợp Chọn ngày để xem thông tin báo cáo trong trường thông tin “Báo cáo tổng hợp”

Liên Hệ: 0973320335 hoặc 0377643101  để có sản phẩm chất lượng

Một số khách hàng nổi tiếng đang sử dụng phần mềm này của chúng tôi : Hãng xe Đại Ngân, Hãng xe Việt Tân Phát đi Tây Nguyên ( 60 xe) , Hãng xe Thành Công đi Bình Phước (140 xe), Hãng xe Đông Hưng đi Phan Rí – Phan Rang – (50 xe) – và 1 số hãng xe khác như Hoài Ngân, Thảo châu, Bảo yến, thanh vân…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *