Liên Hệ

Giai đoạn từ năm 2015 – 2025 sản phẩm của công ty Lập Trình Nguồn Lực An Bình chỉ chuyên về tư vấn và triển khai các hệ thống phần mềm quản lý nguồn lực doanh nghiệp (ERP) bằng các hành động cụ thể: viết, triển khai, bảo trì vận hành hệ thống. Chúng tôi mong muốn hợp tác với Quý Doanh nghiệp để viết phần mềm tạo ra giá trị cơ bản cho hoạt động của Quý công ty.

Với quan điểm “Chất lượng là danh dự”, không mong làm nhiều sản phẩm, chúng tôi chỉ mong làm ít sản phẩm nhưng sản phẩm của chúng tôi mang hàm lượng kỹ thuật và sự tinh tế là cao nhất có thể.

logo Công Ty Lập Trình Nguồn Lực An Bình
MST: 0315654969

Địa chỉ: 10-12-14-16 Hoàng Việt, P.4. Q. Tân Bình, TP.HCM

Số Hotline24/24:   0377.643.101

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *