Email doanh nghiệp chuyên nghiệp

STT

Email B01

Email B02

Email B03

Email B04

Email B05

I. Cước phí

1

Phí khởi tạo

200,000

2

Phí hàng tháng

120,000

260,000

370,000

620,000

1,100,000

II. Mô tả

1

Số lượng hộp mail

không giới hạn

2

Dung lượng

1GB

3GB

5GB

10GB

20GB

3

Mail list

4

Chat online

5

Tên miền phụ

6

Hỗ trợ Webmail/outlook

7

Sao lưu dữ liệu

Hàng tháng

III. Nâng cấp

1

01GB dung lượng

100,000

Bảng báo giá chưa bao gồm VAT.

– Miễn phí 2 tháng đầu.

Khách hàng thanh toán cước dịch vụ 06 hoặc 12 tháng/lần.

 Miễn cước phí khởi tạo cho Khách hàng thanh toán cước dịch vụ 12 tháng/lần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *